Nasza grupa

Spółki zależne w grupie Sanplast

Na duży potencjał Grupy Sanplast składa się szereg spółek, które świadczą swoje usługi nie tylko w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Natomiast na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych dla naszej klientów ściśle współpracujemy z kilkoma poniżej wymienionymi firmami. Takie podejście zaowocowało wysokim poziomem synergii pomiędzy wysoce wyspecjalizowanymi podmiotami, które na danym odcinku inwestycji świadczą wysoki poziom usług wsparty innowacyjnym rozwiązaniami i najnowszymi technologiami.

Sprawdź jakie podmioty wchodzą w skład Power PV

UOS Drilling S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką, która powstała z połączenia ponad 100 lat tradycji wiertniczych

Podmiot specjalizujący się w montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz ogrzewania podczerwienią. 

Podstawową działalnością spółki jest działalność koncesjonowana polegająca na obrocie energią elektryczną oraz na dystrybucji energii elektrycznej.

Euros Energy to podmiot specjalizujący się w produkcji innowacyjnych urządzeń grzewczych oraz rekuperatorów.