Sprzedaż energii

Power PV Inwestycje

Sprzedaż energii dla przedsiębiorstw w ramach Spółki Power PV Inwestycje realizujemy poprzez naszą dedykowaną spółkę D-Energia. Podmiot ten jest dedykowany pod ten obszar działalności i posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz koncesję na obrót energią elektryczną. 

Spółka już od 1 maja 2014 roku prowadzi działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne spółki D-Energia:

 1. Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku decyzją nr  DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT,
 2. Koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18.04.2014 roku  decyzją nr OEE/780/23418/W/DRE/2014/BT.

Spółka decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-10(3)/2014/23418/BT z dnia 30 kwietnia 2014 roku została wyznaczona na operatora  systemu  dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.

Już od przeszło 7 lat dostarczamy do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych energię elektryczną. Oferujemy najniższe ceny oraz najwyższą, jakość usług. Poznaj nasza dobrą energię!

Obniżając koszty energii elektrycznej wspieramy Twój biznes!

Podstawowe zadania Spółki D-Energia jako OSDn, nałożone przepisami Prawa energetycznego to:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
 • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
  przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
 • częściowe bilansowanie systemu,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z wskaźnikami jakości energii oraz taryfami. Aby zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu ze specjalistą Power PV!