Pompy ciepła

Grupa Power PV

Dostarczamy naszym klientom pompy ciepła o najwyższych parametrach jakościowych i wydajnościowych. Posiadamy zarówno pompy ciepła dla domów jedno i wielorodzinnych oraz przemysłowe pompy ciepła o mocy nawet do 54kW.

Nasze urządzenia są w 100% produkowane w Polsce, a wykwalifikowana kadra inżynierska gwarantuje jakość i innowacyjność urządzeń. Poświadczone jest to najdłuższa gwarancją na rynku dla tego typu systemów grzewczych.

Do monitoringu pracy pomp ciepła marki Euros Energy jest wykorzystywana dedykowana i intuicyjna aplikacja mobilna.

Co jest pompa ciepła?

Pompa ciepła jest to nowoczesne podejście do zapewnienia ciepła w budynku oraz ciepłej wody użytkowej. W porównaniu do konwencjonalnych systemów grzewczych jest to rozwiązanie dużo bardziej ekonomiczne oraz znaczniej bardziej ekologiczne. Pompa ciepła jest urządzeniem bardzo komfortowym, gdyż nie wymaga budowy dedykowanych kotłowni, czy zapewnienia i uzupełniania paliwa stałego (jak np. węgiel, ekogroszek, czy drewno).  Regulowanie temperatury może odbywać się także zdalnie, przez Internet, lub poprzez nadawanie wytycznych na wyświetlaczu urządzenia. Pompy ciepła są praktycznie bezobsługowe, wydajne i bardzo łatwe w obsłudze. Mogą także tworzyć element nowoczesnych, inteligentnych budynków, tzw. „smart home”.

Sprawdź pompy ciepła marki Euros Energy w ofercie Power PV

nowoczesny design, wysoka efektywność, długoletnia gwarancja

Jak działa pompa ciepła?

Działanie pompy ciepła dzieli się na trzy etapy – pozyskanie ciepła, jego wykorzystanie i ogrzewanie pomieszczeń. W systemie źródła ciepła krąży ciecz, czyli woda ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu (najczęściej jest to glikol), która absorbuje ciepło z otoczenia – na przykład z gruntu – i transportuje je do pompy. Następnie w wymienniku ciepła – w parowniku – następuje transfuzja energii z pierwszego obiegu do czynnika chłodniczego. W rezultacie tego procesu, czynnik chłodniczy ulega odparowaniu. Para jest pobierana przez sprężarkę, która podnosi temperaturę czynnika chłodniczego. W skraplaczu gorący czynnik chłodniczy jest poddawany procesowi skraplania, w wyniku którego oddaje ciepło. Następnie czynnik chłodniczy trafia do zaworu rozprężnego, gdzie ponownie zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły, do czego dochodzi po obniżeniu jego ciśnienia. Woda znajdująca się w instalacjach grzewczych pomp ciepła przejmuje ciepło pochodzące ze skraplacza i kieruje je do systemu dystrybucji, do których możemy zaliczyć na przykład ogrzewanie podłogowe.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, w zależności od źródła z jakiego pobierają energię cieplną, np.:

  1. Pompy ciepła powietrzne – ASHP pobierają ciepło z powietrza pochodzącego z zewnątrz. Wyróżniamy pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda, jednak obie pobierają energię cieplną z zewnątrz.
  2. Gruntowe pompy ciepła – GSHP występują w postaci gruntowo-powietrznej, glebowo-powietrznej, skalno-powietrznej i wodno-powietrznej.
  3. Pompy ciepła gruntowo-wodne transportują ciepło do obiegu grzewczego i zbiornika gorącej wody. Możemy wymienić pompy ciepła glebowo-wodne, skalno-wodne oraz wodno-wodne.
  4. Pompy ciepła wylotowe – EAHP dzielą się na wylotowe powietrze, wylotowe powietrzno-powietrzne i wylotowe powietrzno-wodne.
  5. Pompy ciepła wodne – WSHP używają płynącej wody jako źródło ciepła. Klasyfikujemy je przez wzgląd na sposób zasilania. W ostatnich czasach pojawiają się także warianty hybrydowe.