Odwierty

Grupa Power PV

Dostępny w ramach Grupy Power PV sprzęt wiertniczy, to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na usługi na wysokim poziomie zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa. Natomiast sam sprzęt to jeszcze nie wszystko, kluczowym czynnikiem są także ludzie. Nasze załogi wiertnicze, to osoby z bardzo bogatym doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas realizacji licznych projektów wiertniczy o wysokim stopniu skomplikowania. Synergia osiągnięta dzięki zastosowaniu sprzętu wysokiej klasy w połączeniu z bardzo dużym profesjonalizmem załóg, przekłada się na terminowe i efektywne realizowanie zadań przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Realizujemy odwierty na potrzeby projektów gruntowych pomp ciepła, odwiertów geotermalnych, studni głębinowych. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać kompleksowo każdą inwestycję w "zielone" systemy ogrzewania połączone z energią odnawialną.

Zakres usług wiertniczo-serwisowych Grupy Power PV

 • otwory badawczo-eksploatacyjne
 • otwory geotermalne
 • wielkośrednicowe
 • usługi kwasowania i testowania otworów geotermalnych
 • serwis cementacyjny
 • serwis rdzeniowania
 • serwis płuczkowy
 • otwory pod kolektory pomp ciepła
 • studnie głębinowe
 • projekty robót geologicznych odwiertów
 • nadzór geologiczny wierceń
 • dokumentacje geologiczne odwiertów
 • projekty robót hydrogeologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne
 • ocena parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych
 • badanie warunków gruntowo-wodnych

Dostępny sprzęt wiertniczy w ramach odwiertów w Grupie Power PV

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przy wykonywaniu odwiertów jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania inwestorów. Urządzenia obsługiwane są przez wykwalifikowaną załogę z długoletnim doświadczeniem zdobytym podczas wierceń na terenie kraju i za granicą.

Urządzenie wiertnicze: BAUER BBA-90

 • Udźwig na haku – 90 ton,
 • Wysokość masztu – 18,40 m,
 • Napęd – silnik wysokoprężny Volvo o mocy 730 KM
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 26 kNm

Urządzenie wiertnicze: WIRTH B3-AU

 • Udźwig na haku – 40 ton,
 • Wysokość masztu – 18,30 m,
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 550 kGm

Urządzenie wiertnicze: PRAKLA RB-50

 • Udźwig na haku – 50 ton,
 • Wysokość masztu – 16,40 m,
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 31 kNm

Urządzenie wiertnicze: COMACCHIO MC 900 GT 

 • Udźwig na haku – 20 ton,
 • Wysokość masztu – 9,8 m,
 • Podwójna głowica obrotowa
 • Moment obrotowy 3600 daNm