Odwierty

Power PV Inwestycje

Dostępny w ramach Spółki Power PV Inwestycje sprzęt wiertniczy, to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na usługi na wysokim poziomie zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa. Natomiast sam sprzęt to jeszcze nie wszystko, kluczowym czynnikiem są także ludzie. Nasze załogi wiertnicze, to osoby z bardzo bogatym doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas realizacji licznych projektów wiertniczy o wysokim stopniu skomplikowania. Synergia osiągnięta dzięki zastosowaniu sprzętu wysokiej klasy w połączeniu z bardzo dużym profesjonalizmem załóg, przekłada się na terminowe i efektywne realizowanie zadań przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Realizujemy odwierty na potrzeby projektów gruntowych pomp ciepła, odwiertów geotermalnych, studni głębinowych. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać kompleksowo każdą inwestycję w "zielone" systemy ogrzewania połączone z energią odnawialną.

Zakres usług wiertniczo-serwisowych Power PV Inwestycje

 • otwory badawczo-eksploatacyjne
 • otwory geotermalne
 • wielkośrednicowe
 • usługi kwasowania i testowania otworów geotermalnych
 • serwis cementacyjny
 • serwis rdzeniowania
 • serwis płuczkowy
 • otwory pod kolektory pomp ciepła
 • studnie głębinowe
 • projekty robót geologicznych odwiertów
 • nadzór geologiczny wierceń
 • dokumentacje geologiczne odwiertów
 • projekty robót hydrogeologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne
 • ocena parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych
 • badanie warunków gruntowo-wodnych

Dostępny sprzęt wiertniczy w ramach odwiertów w Grupie Power PV Inwestycje

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przy wykonywaniu odwiertów jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania inwestorów. Urządzenia obsługiwane są przez wykwalifikowaną załogę z długoletnim doświadczeniem zdobytym podczas wierceń na terenie kraju i za granicą.

Urządzenie wiertnicze: BAUER BBA-90

 • Udźwig na haku – 90 ton,
 • Wysokość masztu – 18,40 m,
 • Napęd – silnik wysokoprężny Volvo o mocy 730 KM
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 26 kNm

Urządzenie wiertnicze: WIRTH B3-AU

 • Udźwig na haku – 40 ton,
 • Wysokość masztu – 18,30 m,
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 550 kGm

Urządzenie wiertnicze: PRAKLA RB-50

 • Udźwig na haku – 50 ton,
 • Wysokość masztu – 16,40 m,
 • Głowice napędowa hydrauliczna
 • Moment obrotowy 31 kNm

Urządzenie wiertnicze: COMACCHIO MC 900 GT 

 • Udźwig na haku – 20 ton,
 • Wysokość masztu – 9,8 m,
 • Podwójna głowica obrotowa
 • Moment obrotowy 3600 daNm

Odwierty geotermalne

Odwierty geotermalne to wiercenia w ziemi, które pozwalają na wydobycie wód gruntowych o wyższej temperaturze. Powstają na użytek przedsiębiorstw, gmin, miast. Na terenie Polski odwierty geotermalne na głębokości 1500 m pozwalają na wydobycie wody, której temperatura sięga około 55°C. W celu wykonania wierceń wykorzystujemy nowoczesną technologię zapewniającą maksymalną skuteczność.

Odwierty pod pompy ciepła

Odwierty pod pompy ciepła to usługa, która jest dedykowana dla użytkowników owej technologii. Poziome wiercenia wykonuje się na głębokości 80 do 150 cm, natomiast pionowe – 150 do 200 m. Z jednego odwiertu o głębokości 1 m można uzyskać 30-70 kW mocy cieplnej. Warto wiedzieć, że bardziej opłacalne jest wiercenie na poziomie 100 m niż wykonanie ich dziesięciu sięgających 10 m.

Odwierty geologiczne

Małośrednicowe odwierty geologiczne służą badaniom geotechnicznym gruntu. Należy zlecać ich wykonanie doświadczonym specjalistom. Takie sprawdzenie gruntu pozwala na jego zaklasyfikowanie pod względem budowlanym. Odwierty geologiczne umożliwiają także przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Takie czynności są istotne, ponieważ podłoże powinno być dostosowane do wymagań budynku, jaki na nim stanie. Co więcej, odwierty geologiczne przydają się podczas poszukiwań złóż surowców mineralnych, na przykład ropy naftowej lub gazu ziemnego. W naszej ofercie znajdziesz wykonywanie tego typu wierceń, co zostanie przeprowadzone w sposób całkowicie profesjonalny.

Odwierty studnie

Oferujemy także odwierty pod studnie. Dzięki solidnemu podejściu do zadań możesz spodziewać się kompleksowej obsługi w tym zakresie. Odwierty pod studnie pozwalają na wydobycie wód na użytek inwestora. Ten proces trwa od kilku do kilkunastu godzin, w których czasie powstanie odwiert na odpowiednią głębokość. Odwierty studni mają na celu udostępnienie wód znajdujących się pod ziemią. Całą pracę wykonamy dokładnie, przy wykorzystaniu najnowszego i niezawodnego sprzętu dedykowanego tego typu robotom.

Zobacz także: