Co to jest agro energia?

Program Agroenergia został stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego założeniem jest wsparcie właścicieli gospodarstw rolnych, którzy działają na rzecz ekologii poprzez udzielenie im dotacji do 2025 roku, która ma wspomóc ich w inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak słońce, które jest wykorzystywane do produkcji prądu przez fotowoltaikę. Ważne jest to, że projekt jest dedykowany osobom fizycznym i prawnym. Jeśli chodzi o kwotę, jaką można otrzymać, jest ona zależna od mocy instalacji fotowoltaicznej, która ma w przyszłości służyć do zasilania gospodarstwa.

Gdzie złożyć wniosek o uwzględnienie w projekcie Agroenergia?

Wnioski o udział w projekcie Agroenergia można składać elektronicznie lub osobiście w formie papierowej. W drugim przypadku należy zgłosić się bezpośrednio do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź też wysłać wydruk pocztą, czy też przez firmę kurierską. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że za dzień wpłynięcia dokumentu uznaje się ten, w którym został on zarejestrowany przez kancelarię. Pamiętaj, że inwestycji w fotowoltaikę nie można rozpocząć przed przystąpieniem do programu Agroenergia, a sama instalacja musi funkcjonować przez minimum trzy lata po zrealizowaniu projektu. Co istotne to fakt, że dofinansowanie musi być jedynym, z którego korzystasz, a jego zakres nie obejmuje rozbudowy już istniejącej fotowoltaiki. Ziemia, na której znajdą się panele, powinna być prawnie Twoja przez przynajmniej rok wcześniej, a jej łączna powierzchnia musi mieścić się w przedziale od 1 ha do 300 ha.

Co obejmuje program Agroenergia?

Interesując się przystąpieniem do programu Agroenergia, należy zorientować się, co może zostać objęte dofinansowaniem. Otóż inwestycja może obejmować instalację fotowoltaiczną, turbiny wiatrowe lub połączenie powyższych z pompą ciepła. W ostatnim przypadku niezbędny będzie audyt energetyczny. Jeśli chodzi o składowe elementy, które dofinansowuje Agroenergia, można tu wymienić koszt zakupu, montażu, instalacji, audytu energetycznego, raportu, nadzoru inwestorskiego i nadzorczego oraz prac wykonanych przez ekipę budowlaną.

Jakiego dofinansowania można się spodziewać?

Dofinansowanie z programu Agroenergia wiąże się z konkretnymi kwotami, co jest uzależnione od mocy instalacji. Dla konstrukcji w przedziale od 10 kW do 30 kW można otrzymać do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł. Natomiast moc od 30 kW do 50 kW uprawnia do pokrycia 13% kosztów w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Warto także wspomnieć o tym, że instalacje hybrydowe mogą zostać objęte dofinansowaniem dodatkowym w kwocie 10 tys. złotych. W tym przypadku łączna moc systemu jest obliczana na podstawie osiągów urządzeń.

Przeczytaj również inne artykuły: