Czy pompa ciepła może zamarznąć?

Pompa ciepła monoblokowa pracująca na zewnątrz narażona jest na ryzyko zamrożenia urządzenia. Należy ją przed tym chronić, zwłaszcza w przypadku zaistnienia przerwy w jej pracy w okresie zimowym. Najczęściej tego typu pompy ciepła montowane są na zewnątrz ze względów akustycznych i zajmowanego miejsca.

Pompa ciepła typu monoblok posiada układ chłodniczy, który w przypadku jej instalacji poza obiektem, znajduje się na zewnątrz i narażony jest na oddziaływanie niskich temperatur. Największe zagrożenie do jej zamarznięcia występuje, gdy nastąpi przerwa w jej zasilaniu, np.: wyjazd użytkowników z domu na kilka dni czy też awaria, przerwa w zasilaniu.

Jak wówczas pompie ciepła zagraża mróz? Woda znajdująca się w wymienniku urządzenia może wówczas zamarznąć i rozsadzić wymiennik, dochodzi do awarii pompy.

Jak zapobiec zamarznięciu pompy ciepła?

Należy zapewnić odpowiednią ochronę instalacji wodnej. Zazwyczaj jest to odcinek instalacji zrobiony z rur preizolowanych, które umożliwiają pompie pracę przy niskich temperaturach. Może to jednak okazać się niewystarczające, więc warto zastosować dodatkową ochronę pompy:

  • zawory spustowe – umieszcza się je na przewodzie powrotnym i zasilającym. W sytuacji, gdy temperatura czynnika w urządzeniu grzewczym, będzie zbliżać się do niebezpiecznej granicy to zawory samoistnie się otworzą i opróżnią wodę z rur i wymiennika pompy;
  • Zasilanie awaryjne – czyli przejście na akumulator w razie dłuższej przerwy w zasilaniu. Pompa dzięki temu będzie cały czas pracować, obieg wody będzie kontynuowany, mimo braku głównego zasilania.

Pompa ciepła i użycie glikolu – sposób na zapobieżenie zamarznięciu pompy

Pompę typu monoblok możemy wyposażyć w tzw. płyn niskozamarzający, inaczej zwany glikolem. Wypełnienie nim całej instalacji zazwyczaj jest stosunkowo kosztowne, dlatego najczęściej wykorzystuje się dodatkowy wymiennik woda/glikol i wypełnia się glikolem instalację po stronnie pompy ciepła.

Zobacz także inne artykuły: