Jak amortyzować panele fotowoltaiczne?

Warto wiedzieć, jak inwestując w firmie w energię ze źródeł odnawialnych, można amortyzować fotowoltaikę. Wówczas traktuje się ją, jako środek trwały należący do przedsiębiorstwa. Oznacza to, że instalacja jest składnikiem majątku i jest używana przez ponad rok oraz wykorzystywana w ramach działalności. W uproszczeniu, amortyzowanie instalacji fotowoltaicznej ma miejsce, ponieważ będąc własnością firmy, gwarancja ich pracy sięga około trzydziestu lat i odpowiada one za produkcję niezbędnego do funkcjonowania prądu. To, jak amortyzować panele fotowoltaiczne, obejmuje jednak także ich zakwalifikowanie do konkretnego rodzaju środków trwałych.

Zobacz również:

Jaka stawka amortyzacji paneli fotowoltaicznych?

W kwestii tego, jak amortyzować panele fotowoltaiczne, może interesować Cię również stawka amortyzacyjna. Należy polegać tu na ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Według niego stawka amortyzacji paneli fotowoltaicznych, jako środków trwałych wynosi 7% lub 10% w zależności od kategorii. W przypadku inwestycji i wszelkich kosztów z nią związanych warto jednak pozostawać na bieżąco. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z wszelkimi aktami prawnymi i elementami ustawodawstwa. co pozwoli na lepsze zorientowanie się w zakresie amortyzacji fotowoltaiki dla firmy.

Zobacz więcej:

Czy panele fotowoltaiczne można amortyzować jednorazowo?

Panele fotowoltaiczne mogą być amortyzowane jednorazowo w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub należą do grupy “małych podatników”. Warunkiem jest to, że instalacja zalicza się do samodzielnych środków trwałych z kategorii 6 KŚT. Wówczas kwestię, jak amortyzować panele fotowoltaiczne, rozwiązuje się w ten sposób, że proces ma miejsce pod postacią odpisu jednorazowego. Obowiązuje wtedy wysokość określona przez przepisy zgodne z udzielaniem pomocy de minimis. Możliwe jest także uzyskanie indywidualnej interpretacji w urzędzie skarbowym.

Zobacz również:

Amortyzacja paneli fotowoltaicznych zgodnie z kwalifikacją środków trwałych

To, jak amortyzować panele fotowoltaiczne, jest regulowane prawnie. Jeśli instalacja zostanie potraktowana, jako część składowa budynku, jej koszt i jednocześnie wartość zostaną doliczone do jego wartości. Wówczas panele fotowoltaiczne amortyzuje się razem z budynkiem. Jeżeli jednak instalacja zostanie uznana za osobny składnik majątkowy, trzeba przypisać jej właściwą kategorię. Zapisy Kwalifikacji Środków Trwałych wyróżniają dwie grupy – 348 KŚT, czyli pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz 669 KŚT – pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Warto zwrócić uwagę na regulacje prawne

W przypadku amortyzacji fotowoltaiki, warto szczególną uwagę poświęcić regulacjom prawnym. To one określają, jaka stawka obowiązuje daną kategorię. Dobrym rozwiązaniem jest zasięgnięcie porady w urzędzie skarbowym. To, jak amortyzować panele fotowoltaiczne i czy jest to możliwe jednorazowo, interesuje wielu inwestorów. Warto wiedzieć, że wiele zależy od kwalifikacji instalacji, która ma być odpowiedzialna za wytwarzanie energii elektrycznej.

Zobacz także: