Jaka moc przyłączeniowa do gospodarstwa rolnego? Na początek: jak definiu-jemy moc przyłączeniową?

Moc przyłączeniowa to inaczej planowana moc czynna do pobierania lub wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej. Ważne jest ,aby dobrze ją obliczyć i tym samym zaprojektować przyłącze do sieci, np.: oparte na panelach fotowoltaicznych. Moc ta określa maksymalną wartość ze wszelkich średnich wartości mocy w danej jednostce czasu.

Moc przyłączeniowa instalacji fotowoltaicznej powinna odpowiadać średniemu rocznemu zużyciu energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym. W przypadku prowadzenia działalności rolnej można założyć, że to zużycie będzie większe, niż w przypadku innych gospodarstw domowych. Jest zależne m.in. od wielkości gospodarstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności rolnej.

Z danych gromadzonych i udostępnionych przez GUS możemy wywnioskować, że średnie roczne zużycie energii w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą wynosi około 3720 kWh. Jest to jednak wielkość statystyczna, uśredniona.

Chcąc prawidłowo określić moc przyłączeniową fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych warto skorzystać z zewnętrznego audytu energetycznego, przeprowadzonego przez profesjonalistów. Zapotrzebowanie energetyczne zostanie wówczas określone na bazie wielu czynników, m.in. po wnikliwej analizie dotychczasowego zużycia prądu w ciągu roku, na podstawie rachunków.

Moc przyłączeniowa a rodzaj gospodarstwa rolnego

Dla przykładu duże zużycie energii elektrycznej cechuje gospodarstwa produkujące mleko, które w godzinach porannych i wieczornych prowadzą dój krów przy oświetleniu sztucznym. Z kolei jeszcze inne zużycie prądu będzie w gospodarstwach rolnych sadowniczych czy warzywnych.

Moc przyłączeniowa a ilośc paneli fotowoltaicznych

Na 1 kW potrzebne są około 3 panele fotowoltaiczne. Ma to również przełożenie na powierzchnię, którą taka instalacja zajmie. Średnio jeden panel zajmuje około 1,5 m2 powierzchni, zatem na instalację odpowiadającą 4 kW należy zarezerwować około 18 m2 przestrzeni w gospodarstwie rolnym.

Zobacz także inne wpisy: