Netbilling fotowoltaika

Netbilling fotowoltaiki to wprowadzany od 2022 roku system rozliczania prosumentów energii ze źródeł odnawialnych. Ma zastąpić dotychczasowy system opustów. Netbilling fotowoltaiki opiera się na innych zasadach niż to, do czego przywykli obecni użytkownicy instalacji. Można zauważyć, że jego wprowadzanie jest stopniowe – od 30 czerwca zaczyna on obowiązywać prosumentów, a nowi inwestorzy przechodzą na ten sposób rozliczeń automatycznie.

Wprowadzanie netbillingu fotowoltaiki

Netbilling fotowoltaiki obowiązuje od 30 czerwca 2022 roku. Od tego dnia prosumenci, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci po 31 marca 2022, przechodzą na ten rodzaj rozliczeń automatycznie. Energia odprowadzona do tego dnia zostanie wprowadzona do sieci, ale zamiast pobrania, zasili ich depozyt prosumencki. Cena energii wprowadzanej przez prosumenta będzie w tym czasie wyznaczana, jako cena rynkowa miesięczna. Od 1 lipca 2024 roku cena prądu wprowadzanego przez prosumentów ma być wyznaczana dla poszczególnych godzinowych okresów rozliczeniowych.

Na czym polega netbilling fotowoltaiki?

Netbilling fotowoltaiki to system rozliczeniowy. Opiera się on na wartości energii zakupionej i oddanej. Co warte podkreślenia, możemy wymienić okresy zużycia prądu większego i mniejszego niż jego produkcja. Bez względu na to, czy do analizy profili zużycia i produkcji wykorzystuje się rozdzielczość godzinową, tygodniową, czy miesięczną, ciężko przewidzieć autokonsumpcję. Warto podkreślić, że dla nowych prosumentów, cena energii oddanej do sieci w ramach netbillingu fotowoltaiki nie ma stałej wartości.

Czy prosument zaoszczędzi na netbillingu fotowoltaiki?

W przypadku netbillingu fotowoltaiki prosument może odnieść korzyści finansowe w formie oszczędności. Nowi użytkownicy i sprzedawcy energii zyskają szczególnie jeśli przed montażem instalacji korzystali z taryfy G11, a po jej założeniu zdecydowali się na taryfę G12w. Co ważne, nie jest to jednoznaczna odpowiedź. Warto mieć na uwadze indywidualny dla każdego gospodarstwa profil zużycia prądu. Z tego powodu, przed inwestycją i skorzystaniem z netbillingu fotowoltaiki dobrze jest, zapoznać się z wszelkimi ewentualnościami i oszacować opłacalność. Miej na uwadze także to, że okres zwrotu fotowoltaiki w tym systemie, niezależnie od taryfy wynosi powyżej czternastu lat.

Co warto wiedzieć?

W przypadku netbillingu fotowoltaiki warto przede wszystkim zrozumieć, na czym  to właściwie polega? Otóż jest to sposób rozliczania prosumentów, czyli użytkowników energii z paneli fotowoltaicznych, którzy jednocześnie sprzedają ją do sieci energetycznej. Dotychczas byli oni rozliczani na podstawie systemu opustów. Netbilling fotowoltaiki obowiązuje od końca czerwca 2022 roku, a okres jego wprowadzania zakończy się 1 lipca 2024 roku. Zdecydowanie, warto zapoznać się z zasadami rozliczania prosumentów i tym, jaki wpływ na ten proces mają taryfy, z których korzystają. Netbilling fotowoltaiki jest wprowadzany stopniowo, jednak w zamyśle ma on dotyczyć każdego prosumenta.

Zobacz także: