Czy firma może być prosumentem?

Jako przedsiębiorcę może zainteresować Cię kwestia tego, czy firma może być prosumentem. Warto na początku wyjaśnić kim on właściwie jest. Otóż mowa tu o właścicielu instalacji energetycznej, jak fotowoltaika, który jednocześnie produkuje prąd na swój użytek i odsprzedaje go do sieci. Prosument to zlepek słów “producent” i “konsument”. Wyjaśniamy, że zgodnie z prawem firma może stać się prosumentem. Regulacje dopuszczają możliwość odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej, jaką wyprodukuje należąca do przedsiębiorstwa instalacja.

Czy firma może zostać prosumentem?

Warto wiedzieć, że firma może zostać prosumentem w ramach Pakietu Prosumenckiego. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może produkować energię na swój użytek, a jej nadwyżkę sprzedawać do sieci energetycznej. Jest to jeden ze sposobów wyciągnięcia korzyści ekonomicznych z instalacji. Z tego powodu warto wiedzieć, czy firma może być prosumentem. Wówczas inwestycja w energię odnawialną jest jeszcze bardziej opłacalna.

Kto może być prosumentem?

To, kto może być prosumentem, jest regulowane prawnie. Otóż może nim zostać każdy odbiorca końcowy, wytwarzający na swój użytek energię elektryczną jedynie z odnawialnych źródeł. Mowa tu o mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej 50 kW. To pozwala także zorientować się, czy firma może być prosumentem. Tak, jest to możliwe i może przynieść konkretne korzyści ekonomiczne, dlatego warto rozważyć taką ewentualność, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z energii odnawialnej.

Kiedy firma może być prosumentem?

To, czy firma może być prosumentem, już wyjaśniliśmy. Teraz pora zająć się kwestią tego, kiedy może do tego dojść. Warto wiedzieć, że prosumentem nie może być przedsiębiorstwo, którego działalność gospodarcza opiera się na produkcji energii elektrycznej. Oznacza to, że z prawa do bycia prosumentem są wykluczone na przykład farmy fotowoltaiczne, czy elektrownie wiatrowe. By firma stała się prosumentem, musi wytwarzać prąd jedynie z mikroinstalacji wykorzystującej źródła odnawialne. Ważne jest także zawarcie z dystrybutorem umowy kompleksowej, na której podstawie będziecie się rozliczać.

Sprzedaż energii elektrycznej

Opłacalność energii ze źródeł odnawialnych

To, czy firma może być prosumentem, jest jedną z kwestii, która skłania do rozważań na temat opłacalności energii ze źródeł odnawialnych. Zdecydowanie warto zastanowić się nad taką inwestycją, ponieważ jest to sposób na uzyskanie niezależności względem wzrostu cen prądu, który jest niezbędny do pracy każdego przedsiębiorstwa. W połączeniu z byciem prosumentem przez firmę możemy mówić tu o podwójnych korzyściach ekonomicznych. Warto wiedzieć także, że energia ze źródeł odnawialnych jest neutralna dla środowiska naturalnego i niewyczerpalna. Do jej produkcji wykorzystuje się słońce, wiatr lub wodę. Firma, która stanie się prosumentem, może wynieść z tego aspektu cenne korzyści, ponieważ nadwyżka prądu zwróci się w postaci kwoty należnej za jej odsprzedaż do sieci. To także sposób na przyspieszenie zwrotu inwestycji.

Zobacz również: