Czy panele fotowoltaiczne można wrzucić w koszty firmy? Na początek: czy mogą z nich skorzystać firmy?

Stosowanie paneli fotowoltaicznych jest coraz popularniejsze – dotyczy nie tylko podmiotów fizycznych, ale także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W tym zakresie rozwiązanie w postaci fotowoltaiki rozpatruje się w kwestii opłacalności inwestycji, zwrotu z inwestycji oraz sposobu rozliczenia w księgach rachunkowych, podatkowych zakupu fotowoltaiki oraz sposobu jej zaewidencjonowania. Jeśli jesteśmy w sektorze działalności gospodarczej to najważniejszą kwestią interesującą inwestorów jest fakt, jakie korzyści przyniesie inwestycja w fotowoltaikę. Musimy to rozpatrywać na kilku obszarach.

Panele fotowoltaiczne w firmie a korzyści ze stabilizacji cen strategicznego zasobu

Zanim przejdziemy do kwestii związanych z rozliczeniem rachunkowym i podatkowym fotowoltaiki w firmie, pamiętajmy również o innych korzyściach inwestycji:

– obniżenie bieżących faktur za prąd;

– mniejsza wrażliwość na podwyżki i fluktuację cen prądu;

– stabilny rozwój strategii firmy;

– łatwość w planowaniu inwestycji długoterminowych.

Czy fotowoltaika stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie? Jak ją rozliczyć?

Kosztem uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą CIT – jest każdy wydatek, który przyczynia się do osiągnięcia przychodów w firmie i jest związany z prowadzoną działalnością. Takim kosztem jest także zakup paneli fotowoltaicznych. W tym wypadku musimy jednak mieć na uwadze fakt, że instalacja fotowoltaiczna stanowi aktywo trwałe firmy, czyli tzw. środek trwały. W takim wypadku kosztem uzyskania przychodu nie jest kwota nabycia w miesiącu poniesienia, ale odpisy amortyzacyjne, czyli koszt rozłożony w czasie na okres ekonomicznej użyteczności paneli fotowoltaicznych.

Kiedy zakup paneli fotowoltaicznych może być kosztem uzyskania przychodów - jednorazowym?

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma skorzysta z pomocy de minimis, przewidzianej w ustawie CIT. W tej sytuacji część podatników może zakupione panele fotowoltaiczne (całość nakładów) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez jednorazową amortyzację w miesiącu zakupu. Beneficjentami pomocy de minims mogą być tzw. mali podatnicy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także podmioty rozpoczynające działalność. Uzależnione jest to od kryterium finansowego – przychody ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekraczają 2.000.000 euro w minionym roku podatkowym.

Wówczas, dla części podatników wykorzystujących panele fotowoltaiczne amortyzacja jednorazowa stanowi ciekawą alternatywę.

Podatnik jednorazowo, w danym roku może odpisać maksymalnie 50.000 euro — w limicie musi się zmieścić koszt instalacji oraz ewentualne inne koszty.

Panele fotowoltaiczne w firmie a możliwość odliczenia VAT

Dodatkową fiskalną korzyścią jest prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących fotowoltaiki. Przedsiębiorca może więc obniżyć kwotę podatku należnego – do odprowadzenia do urzędu skarbowego – o podatek naliczony z faktur zakupowych potwierdzających nabycie fotowoltaiki i usług z tym związanych. Panele fotowoltaiczne to 23% stawka VAT.

Czy koszty zakupu paneli fotowoltaicznych finansowanych z leasingu stanowią koszty uzyskania przychodu firmy?

Nierzadko zdarza się, że firma finansuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej korzystając ze źródeł finansowania dłużnego, jak np.: leasing. W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem fotowoltaiki na czas spłat pozostaje leasingodawca, ale w koszty uzyskania przychodów firma może wówczas wliczyć miesięczną ratę finansową (kapitał + odsetki).

W przypadku leasingu finansowego kosztami uzyskania przychodu przy fotowoltaice będzie z kolei:

– rata amortyzacji środka trwałego (bowiem fotowoltaika staje się od razu własnością firmy);

– koszty odsetek.

 

Zobacz także: