Czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać?

Czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać?

Wielu inwestorów może zastanawiać kwestia tego, czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać. Warto zdawać sobie sprawę, że instalacja tego typu jest objęta polisą na dom. Takie ubezpieczenie podpisuje się z reguły na rok, by później przedłużyć umowę lub skorzystać z atrakcyjniejszej oferty. Oznacza to, że paneli fotowoltaicznych nie trzeba osobno ubezpieczać w przypadku posiadania polisy mieszkaniowej, Warto jednak uzgodnić z ubezpieczycielem warunki umowy.

Zobacz również:

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w polisie

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w polisie na dom może następować w dwojaki sposób. Pierwszy zakłada traktowanie instalacji, jako element stały domu. Mowa tu o panelach montowanych na dachu i elementach wewnątrz budynku. Należy jednak uwzględnić tu większe koszty zawarte w umowie. Drugim sposobem, ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych jest dodatkowe płatne rozszerzenie do polisy. Następuje ono na tej samej zasadzie, co ubezpieczenie na przykład garażu wolnostojącego. Taka opcja jest możliwa w przypadku, gdy fotowoltaika montowana jest na gruncie należącym do posesji, gdzie stoi dom. Kwestia tego, czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać, jest prosta – nie, ale warto to zrobić, włączając je do polisy.

Zobacz także:

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

W sprawie tego, czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać i dlaczego warto to zrobić, dobrym rozwiązaniem jest wyjaśnienie, przed czym zabezpieczy Cię polisa. Otóż mowa tu o zabezpieczeniu finansowym na wypadek szkód bezpośrednich wywołanych przez zdarzenia losowe, do których zalicza się, np.: powódź, upadek drzewa i inne, oraz przez osoby trzecie, na przykład na skutek wandalizmu, czy kradzieży. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych obejmuje również straty spowodowane przez zastój uszkodzonej instalacji.

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych trwa przez cały okres obowiązywania polisy mieszkaniowej. Na ogół mowa tu o czasie wynoszącym dwanaście miesięcy. Wówczas razem z nieruchomością, zabezpieczona finansowo jest fotowoltaika. Umowę można przedłużyć lub po jej upływie zawrzeć nową, To, czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać, jest zależne od inwestora. Zdecydowanie jednak warto rozważyć tę opcję, ponieważ jest to dobre zabezpieczenie finansowe.

Zobacz więcej:

Możesz skorzystać z najkorzystniejszej oferty

To, czy panele fotowoltaiczne trzeba ubezpieczać, zostało już objaśnione. Dobrą wiadomością dla inwestora jest to, że gdy umowa z ubezpieczycielem dobiegnie końca, możliwe jest związanie się z nową firmą, która oferuje korzystniejsze warunki. Koszt ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych jest stosunkowo niski w porównaniu do kwoty, jaką trzeba wyłożyć przy zakupie instalacji. Dlatego, jak najbardziej jest to opłacalne i warte rozważenia. Fotowoltaikę można ubezpieczyć razem z nieruchomością, co jest znacznym udogodnieniem dla osoby podpisującej umowę. Ta forma zabezpieczenia może okazać się przydatna na wypadek jakichkolwiek niefortunnych zdarzeń losowych.

Zobacz również: