Jak wykonać badanie geotechniczne gruntu?

Badania gruntu poprzedzają wiele prac budowlanych. Robi się je także przed montażem pompy ciepła, czy budową domu. Na początku warto wyjaśnić, że to, jak wykonać badanie geotechniczne gruntu, powinno być czynnością, którą zajmuje się specjalista. Dlatego trzeba zlecić tego typu czynności wykwalifikowanym firmom. Badanie geotechniczne gruntu wykonuje się poprzez odwierty na głębokości 3-5 m i ewentualne prace laboratoryjne. Na tej podstawie geotechnik określa rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych.

Komu zlecić badanie geotechniczne gruntu?

Kiedy już wiesz, jak wykonać badanie geotechniczne gruntu, możesz zastanawiać się, komu je zlecić. Otóż tego typu pracami powinni zająć się specjaliści z doświadczeniem w branży. Dlatego potrzebne będzie zatrudnienie fachowców do wykonania odwiertów i geotechnika, który określi rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Czynności wykonywane przez te osoby poprzedzają wszelkie prace budowlane, pozwalają m.in. na określenie ich opłacalności.

Kiedy wykonać badanie geotechniczne gruntu?

Inną ważną kwestią jest to, kiedy wykonać badanie geotechniczne gruntu. Ogólnikowo możemy stwierdzić, że przed wszelkimi pracami budowlanymi, takimi jak budowa domu. Zaleca się także przeprowadzenie badań geotechnicznych jeszcze przed zakupem działki, ponieważ ma to wpływ na sposób posadowienia budynku. Jest to więc jedna z pierwszych czynności poprzedzająca budowę. Jak wykonać badanie geotechniczne gruntu, jest już kwestią, która należy do geotechnika, mimo to warto znać ogólny zarys przeprowadzanych wówczas czynności.

Jak wygląda badanie geotechniczne gruntu?

Badanie geotechniczne gruntu polega na wykonaniu trzech lub więcej odwiertów. Każdy z nich powinien mieć głębokość nie mniejszą niż dwa metry poniżej poziomu posadowienia fundamentów budynku, jaki ma stanąć na danej działce. Jeśli chodzi o budowle niepodpiwniczone, głębokość ta sięga średnio trzech metrów. To, jak wykonać badanie geotechniczne gruntu, jest cenną wiedzą, również dla inwestora. Po pobraniu próbek bada się je w laboratorium, co pozwala na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji na temat podłoża, co potwierdza się stosowną dokumentacją. Dla domu jednorodzinnego badanie geotechniczne gruntu trwa od dwóch do czterech godzin.

Praca dla specjalistów

To, jak wykonać badanie geotechniczne gruntu, jest zadaniem należącym do geotechnika, które należy zlecić na samym początku prac budowlanych. Proces ten trwa zaledwie kilka godzin, jednak od jego wyniku mogą zależeć losy robót. Zanim powierzy się próbki do laboratorium, trzeba zatrudnić firmę, która zajmie się wykonaniem odwiertów. W tym celu wykorzystuje się stosowne urządzenia wiertnicze. Co ważne, działań tych nie można przeprowadzić samodzielnie. Po otrzymaniu gotowych rezultatów badania i wydaniu zgody na czynności budowlane można przystąpić do prac. Badania geotechniczne gruntu wykonuje się też przed instalacją pompy ciepła, co ma na celu określenie poziomu wód gruntowych. Możemy więc podsumować, że jest to proces poprzedzające wszelkie prace zakładające ingerencję w podłoże gruntowe.

Sprawdź także: