Czy można produkować prąd na sprzedaż?

Wiele osób stara się wynieść jak największe korzyści z inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych. Stąd rodzi się kilka niewiadomych. Na pytanie, czy można produkować prąd na sprzedaż, możemy odpowiedzieć krótko – tak, może to robić zarówno osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, jak i gospodarstwo rolne. Co więcej, coraz częściej spotykamy się z farmami fotowoltaicznymi, których założeniem jest sprzedaż prądu z paneli słonecznych. Jest to wówczas główna branża, w jakiej trudni się przedsiębiorstwo i z jakiej czerpie korzyści finansowe.

Jak sprzedać prąd z fotowoltaiki?

Kiedy wiesz już, czy można produkować prąd na sprzedaż, mogą rodzić się inne ważne zapytania. Zdecydowanie warto rozważyć wszelkie możliwości, aby zyskać na tym przedsięwzięciu jak najwięcej. To, jak sprzedawać prąd z fotowoltaiki, jest zależne od kwestii, czy jesteś prywatnym użytkownikiem paneli, czy może inwestorem w farmę fotowoltaiczną. W pierwszej możliwości należy podpiąć instalację do sieci, mowa wówczas o systemie on-grid. W okresie roku, gdy jest największe nasłonecznienie, a energia z fotowoltaiki przewyższa potrzeby gospodarstwa, jest ona magazynowana w sieci energetycznej. W mniej słonecznych miesiącach prosument może skorzystać z nadmiaru, jaki odsprzedał we wcześniejszym momencie.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest niewątpliwie jednym ze sposobów na przyspieszenie procesu zwrotu inwestycji. Jest również bardzo wygodnym rozwiązaniem, które pozwala na korzystanie z prądu pochodzącego z sieci energetycznej, kiedy sama instalacja nie wystarcza do zasilenia gospodarstwa, na przykład zimą. Wówczas też koszty związane z poborem są o wiele niższe. To, czy można produkować prąd na sprzedaż, jest kwestią, z którą warto zapoznać się już na początku planowania instalacji. Dzięki temu będziesz mógł odpowiednio zaplanować przebieg inwestycji i czas jej zwrotu.

Jak sprzedać prąd z farmy fotowoltaicznej?

Kolejnym istotnym aspektem jest to, jak sprzedać prąd z farmy fotowoltaicznej. Przede wszystkim warto wyjaśnić, że jest to przedsięwzięcie o znacznie wyższej produkcji energii niż domowe instalacje, a jego działanie jest nastawione właśnie na odsprzedawanie elektryczności. Farmy fotowoltaiczne sprzedają energię na innych zasadach niż prywatni użytkownicy. Na pytanie, czy można produkować prąd na sprzedaż tak, by było to jedyne źródło dochodu firmy, również odpowiadamy twierdząco – jest to możliwe. Aby tego dokonać, należy wziąć udział w aukcji Energii Odnawialnej organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. W licytacji może wziąć udział każdy wytwórca energii ze źródeł odnawialnych, który posiada koncesję. Wygrywa najkorzystniejsza cena.

Co warto wiedzieć?

Przede wszystkim oprócz tego, czy można produkować prąd na sprzedaż, warto zorientować się kto i na jakich warunkach może to robić. Pomocne jest zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami, kosztami i ewentualnym późniejszym przychodem. Sprzedaży prądu może dokonać zarówno osoba fizyczna, którą jest przykładowo właściciel budynku, jak i przedsiębiorca, czy właściciel gospodarstwa rolnego. Inną opcją jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną, która jest już przedsięwzięciem na wyższą skalę. Dobrą radą jest natomiast to, by zapoznać się z mapą nasłonecznienia Polski w celu oszacowania, w jakich regionach najbardziej opłaca się montaż instalacji fotowoltaicznej.

Sprawdź również: