Jakie KŚT dla paneli fotowoltaicznych? Czyli jak sklasyfikować panele pod kątem podatkowym?

Dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą ważny jest sposób klasyfikacji wydatku, poniesionych nakładów na panele fotowoltaiczne. Celem poniesionych nakładów inwestycyjnych w zakresie instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście osiągnięcie przychodów i korzyści w przyszłości, ale nie tylko. Na bieżąco także sposób rozliczenia samych poniesionych kosztów okazuje się być równie ważną kwestią dla inwestorów komercyjnych. W ujęciu podatkowym ważna w tym przypadku jest klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (tzw. KŚT – bazujące na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 roku), o czym więcej poniżej.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców z paneli fotowoltaicznych?

Przedsiębiorcy coraz częściej zainteresowani są zakupem paneli fotowoltaicznych, bowiem niesie to wymierne korzyści jak m.in.:

– oszczędności w zużyciu energii elektrycznej;

– większa niezależność od energii z sieci oraz cen rynkowych;

– ekologiczność wydatku i umocnienie pozytywnego wizerunku firmy;

– wykorzystanie niezagospodarowanych powierzchni na montaż instalacji fotowoltaicznej;

– możliwość rozliczenia w kosztach poniesionych nakładów na panele fotowoltaiczne.

Ostatnia z wymienionych przesłanek to sposób księgowego ujęcia nakładów na fotowoltaikę. W ujęciu podatkowym jest zależna od wspomnianej klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT).

Panele fotowoltaiczne jako odrębny środek trwały? Jakie KŚT należy wówczas przyporządkować?

W przypadku paneli fotowoltaicznych traktowanych, jako odrębny środek trwały, czyli nie powiązany konstrukcyjnie z budynkiem, instalację traktujemy jako tzw. pozostałe urządzenia nieprzemysłowe. Możemy odnaleźć wiele indywidualnych interpretacji skarbowych, w których podkreślone jest, że dla amortyzacji paneli fotowoltaicznych jako środków trwałych ważna jest przesłanka ich odrębności lub też przynależności, nierozłączności z budynkiem na których zostały posadowione.

Dla paneli fotowoltaicznych traktowanych, jako samodzielne środki trwałe stosujemy następujący rodzaj KŚT: 669 – Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Jaka stawka amortyzacyjna podatkowa dla paneli fotowoltaicznych z KŚT 669?

W przypadku KŚT 669, ustawa o CIT przewidziała maksymalną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10%, co oznacza amortyzację liniową, rozłożoną w czasie na okres 10 lat – w ujęciu podatkowym.

Jakie KŚT dla paneli fotowoltaicznych stanowiących modernizację nieruchomości?

Są sytuacje, gdy nakłady poniesione na instalację fotowoltaiczną należy przyporządkować do konkretnej nieruchomości z istniejącej ewidencji. Jeśli taka instalacja jest powiązana z budynkiem konstrukcyjnie i nie może zostać zdemontowana bez uszczerbku w nieruchomości, to wówczas nakłady na nią traktujemy jako ulepszenie nieruchomości. W tej sytuacji panele fotowoltaiczne zaliczane są do tego samego KŚT, do którego zaliczony jest pierwotny środek trwały, czyli nieruchomość. Są to KŚT z grupy 1, czyli szeroko rozumiane budynki i budowle. Amortyzacja w tym przypadku jest rozłożona na zdecydowanie dłuższy okres, bowiem stawka wynosi od 2,5% do 4,5% (20-40 lat amortyzacji).

Zobacz także: